لوراکس بزرگترین بانک آبجکت و آموزش در ایران - فروشگاهی

آبجکت فروشگاهی 1

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل دستگاه دریافت پول فروشگاه میباشد - جهت دیدن پک کامل عناوین این محصول از سایت اصلی حتما دیدن فرمائید و قبل از دانلود مجموعه به فرمت فایلها توجه فرمائید.
سایت مرجع

توضیحات انگلیسی

System ForPOSt Supermarket 14 ", running software Frontol.Torgovlya best suited for automation of trade in hypermarkets, supermarkets, department stores format Cash & Carry.

پسوند فایل

3dsMax 2012 + obj (Vray)

حجم فایل

16.42 مگابایت

لینک دانلود

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت فروشگاهی 10

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت فروشگاه لوازم کودک با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

VIZ-PEOPLE_Shoping 071

پسوند فایل

Max + Texture

حجم فایل

7.58 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت فروشگاهی 11

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت فروشگاه لباس با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

VIZ-PEOPLE_Shoping 072

پسوند فایل

Max + Texture

حجم فایل

25.54 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت فروشگاهی 12

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

30.20 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت فروشگاهی 13

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

26.17 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت فروشگاهی 14

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / texture / mtl / obj

حجم فایل

20.91 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 15

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / texture / mtl / obj

حجم فایل

36.18 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 16

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت یخچال های فروشگاه میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / fbx

حجم فایل

5.0 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 17

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت ویترین شیشه ای میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

3.35 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 18

توضیحات فارسی

در این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / obj

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 19

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی یخچال دار برای میوه میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / obj / mtl / texture

حجم فایل

1.40 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 2

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل ویترین فروشگاه شیشه های نوشیدنی میباشد - جهت دیدن پک کامل عناوین این محصول از سایت اصلی حتما دیدن فرمائید و قبل از دانلود مجموعه به فرمت فایلها توجه فرمائید.
سایت مرجع

توضیحات انگلیسی

Ref: Inspirated from photos. All objects are in the scene / Compatibilty 3dsmax 2009 + / Vray 2.4+, + OBJ, Objects shaders and textures well named (easy to manage), Power shader Vray, Gamma 2.2, Unit centimeters, UVWMap / Unwrapping, Not too many polygons, Based Point pivot or center (easy to place).

پسوند فایل

3dsMax 2009 и ниже (Vray)

حجم فایل

28.49 مگابایت

لینک دانلود

رمز فایل های فشرده

آبجکت فروشگاهی 20

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی یخچال دار میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / obj / texture

حجم فایل

1.84 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 21

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های شیشه ای میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max

حجم فایل

کمتر از 1 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 22

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / fbx / texture

حجم فایل

1.78 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 23

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / fbx / texture

حجم فایل

4.72 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 24

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / fbx / texture

حجم فایل

3.40 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 25

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max / fbx / texture

حجم فایل

1.81 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 26

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

max + fbx

حجم فایل

2.31 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت فروشگاهی 27

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت قفسه های فروشگاهی میباشد

توضیحات انگلیسی

Store shelves

پسوند فایل

fbx + texture

حجم فایل

6.40 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

بخش کاربری