لوراکس بزرگترین بانک آبجکت و آموزش در ایران - سیستم صوتی

آبجکت آمپلی فایر 1

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی بهمراه کنترل میباشد

توضیحات انگلیسی

Pionner audio system

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

28.52 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسپیکر 1

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی ( آمپلی فایز ) میباشد

توضیحات انگلیسی

amplifier

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

31.24 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسپیکر 2

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی ( اسپیکر ) میباشد

توضیحات انگلیسی

speaker

پسوند فایل

max + texture + mtl + obj

حجم فایل

34.83 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت اسپیکر 3

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی ( اسپیکر ) میباشد

توضیحات انگلیسی

speaker

پسوند فایل

max + texture + mtl + obj

حجم فایل

13.04 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت دی وی دی پلیر 1

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت دستگاه دی وی دی پلیر میباشد

توضیحات انگلیسی

DVD Player

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

7.50 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت دی وی دی پلیر 2

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت دستگاه دی وی دی پلیر میباشد

توضیحات انگلیسی

DVD Player

پسوند فایل

max + fbx + texture + obj

حجم فایل

6.59 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت سیستم صوتی حرفه ای 1

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی حرفه ای مارک ال جی میباشد

توضیحات انگلیسی

Pro Audio System

پسوند فایل

max + fbx + texture + obj + mtl

حجم فایل

12.78 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت سیستم صوتی حرفه ای 2

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت سیستم صوتی حرفه ای میباشد

توضیحات انگلیسی

Pro Audio System

پسوند فایل

max + fbx + texture

حجم فایل

22.11 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

بخش کاربری